Schrijfdagboek 29 augustus 2021

Fries profiel
Ik vind de rubriek "Profiel" in het maandblad Friesland Post absoluut de leukste bijdrage. Elke keer is het een mooi portret van een ondernemer, met een prachtig mooie foto. Nummer twee zijn de bijdragen over de Friese regio's, de nostalgische rubriek geef ik een derde plaats.

Friesland Post
Friesland Post heeft geen politieke artikelen of analyses. Dat is heel goed. Het zit daarmee op een lijn met andere regiotijdschriften, zoals Griekenland Magazine en Nordic Magazine. Die verschijnen eens per kwartaal, Friesland elke maand.

Tijdschrift
Het Friestalige tijdschrift "Frysk & Frij" (1944-1997) had een warm hart voor de Friese taal en cultuur. De provincie Friesland gaf subsidie. Friesland Post heeft dat ook, maar doet alles in het Nederlands. En het staat commercieel op eigen benen. Het Friestalige tijdschrift legde het loodje, Friesland Post is sinds 1946 een succesnummer.

P.S. is er een Limburg Magazine? Of een Zeeland Magazine?

Geplaatst in dagboek.