Het zwarte handboek (2021)

Achterflaptekst

In het Franeker theater De Koornbeurs is in juni 2025 de opera Der Ring des Nibelungen van Richard Wagner. De excentrieke archief professor Von Falckensteyn, hoogleraar Hogere Soeck Archiefkunde aan de Eise Eisinga Universiteit Franeker, wordt in de pauze gestoord door zijn huishoudster Tryntsje Jansma. Ze brengt hem zijn mobiele telefoon. President Bertrand van Haïti heeft de archiefexpert nodig, Het staatshoofd wil het arme en corrupte Caribische land moderniseren, De heksenbeweging Mouvement Occultaire ligt dwars. Bertrand wil weten waarom. In een sleuteldocument moet het antwoord staan, dat moet Von Falckensteyn vinden. De Amerikaanse heks Austin Flowers helpt de archiefexpert bij zijn zoektocht. Vinden ze het document? Kunnen ze de zoveelste ramp op Haiti voorkomen? En blijft hun relatie zakelijk?